178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818

ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดได้เข้ารับรางวัลโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2