โซน จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท เจเทคโตะ  (ไทยแลนด์)  จำกัด

บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด

บริษัท โคโยจอยท์  (ไทยแลนด์)  จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เพาเดอร์ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์  คอนโทรลส์  จำกัด

บริษัท บางกอกอีเกิลวิง  จำกัด

บริษัท เอปสัน  โตโยคอม  (ไทยแลนด์)  จำกัด

บริษัท ไทยเมทัล โพรเซส ซิ่ง  จำกัด

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล  จำกัด

บริษัท เทียนเหยียน  แมชีนเนอรี่  เอ็ม เอฟ จี  (ประเทศไทย)  จำกัด

บริษัท เอ็น  เอช  เค  สปริง (ประเทศไทย)  จำกัด

บริษัท เอเซีย พริซิชั่น จำกัด (มหาชน)